Montage handleiding

In de verpakking vind u een kaart met de montage instructie. Als extra ondersteuning hebben wij de montage ook hier op onze website stap voor stap uitgeschreven.

Voordat u begint

Voordat u de waterpeilmodule de montagebeugel monteert, dient u een geschikte positie in de boot te vinden. SmartBoat One wordt meestal in het midden of achterin de boot geplaatst. Voor de beste GPS- en 4G-radiocommunicatie moet het apparaat zo hoog mogelijk worden geplaatst, en op een oppervlak met zo min mogelijk metalen onderdelen of materialen die de radiosignalen belemmeren. Bij stalen en aluminium boten moet de hoofdunit op een buitenoppervlak worden gemonteerd.

De waterpeilmodule moet op een verticaal oppervlak in de buurt van de bilgepomp worden geplaatst. Een schot zal vaak een goed montagevlak zijn. Bij motorboten moet het schot voor de motor en de accu's een geschikte plaats zijn. Voor zeilboten zou een goede plaatsing in het midden van de boot moeten zijn, dicht bij het SmartBoat One-apparaat en de scheepsaccu's. Monteer het apparaat zo hoog mogelijk. Als de afstand tussen de hoofdunit en de waterstandmodule meer dan 1,5m is, of als de afstand tot de accu's meer dan 2m is, raden wij een verlengkabel aan. Deze zijn verkrijgbaar op sensarmarine.com of bij uw lokale dealer.

Wanneer u een geschikte positie in de boot heeft gevonden, kunt u de installatie starten.

Montage met schroeven: Wanneer u schroeven gebruikt om de waterpeilmodule aan te sluiten, let er dan op dat u niet in de romp schroeft. Voor het gebruik van schroeven in glasvezel zijn voorgeboorde gaten nodig. De bijgeleverde schroeven zijn Phillips Pan Head No.6 (roestvrij staal) 3,5mm x 13mm. Aanbevolen maat voor het voorgeboorde gat is 2.946mm

Montage met tape: De meegeleverde tape heeft een goede hechting. Het zal moeilijk te verwijderen zijn wanneer het op een oppervlak is bevestigd. Maak het oppervlak schoon met de meegeleverde reinigingsdoekjes of gebruik een ander reinigingsmiddel op basis van alcohol. De tape is bestand tegen een temperatuur van 5°C bij montage. Het zal na 24 uur volledig gehecht zijn. Houd bij gebruik van de tape 30 seconden aangedrukt.

Montage met schroeven is de sterkste manier om de componenten te bevestigen. Als u het gebruik van schroeven wilt vermijden, maar een sterkere lijm wilt dan tape, is Tec7 of gelijkwaardig een goede optie.

Veiligheid

Zorg ervoor dat de boot veilig is afgemeerd, de motor is uitgeschakeld en de boot niet is aangesloten op elektriciteit terwijl u SmartBoat One installeert. Het werken in de buurt van een loodaccu kan gevaarlijk zijn, omdat loodaccu's explosieve gassen kunnen produceren. Vermijd vonken of vlammen in de buurt van een accu en zorg voor voldoende ventilatie rondom de accu.

Gebruik oogbescherming en vermijd oogcontact tijdens het werken in de buurt van accu's. Was uw handen als u klaar bent. Als uw huid of uw kleding in contact komt met accuzuur, moet u deze onmiddellijk met water en zeep wassen. Als u zuur in uw ogen krijgt, was dan met koud water gedurende ten minste 15 minuten en neem onmiddellijk contact op met een arts. Wees voorzichtig bij het gebruik van metalen gereedschap rond batterijen. Het laten vallen van metalen gereedschap op een batterij kan

kortsluiting veroorzaken, en mogelijk een explosie of brand. 

Verwijder persoonlijke elementen zoals ringen, armbanden, kettingen, horloges of soortgelijke accessoires wanneer u met batterijen werkt. Batterijen kunnen een kortsluitstroom genereren die sterk genoeg is om ringen etc. te laten smelten, waardoor ernstige brandwonden kunnen ontstaan. Monteer kabels om slijtage, kortsluiting of vonken op kapotte kabels te voorkomen. Zorg ervoor dat de accupolen schoon zijn en dat de contacten goed vastzitten.

De SmartBoat One mag alleen worden geopend door geautoriseerd personeel. Het openen van het apparaat door onbevoegden leidt tot het vervallen van de garantie. In het onwaarschijnlijke geval van een brand in de SmartBoat One unit kunnen giftige gassen vrijkomen. Mocht dit zich voordoen, ventileer dan de ruimte goed. Een brand in het apparaat zal zich niet verder verspreiden. 

1. Monteren van de waterpeilmodule

Plaatsing

 • Plaats de waterpeilmodule in de buurt van de bilgepomp, zo dicht mogelijk bij de bodem.
 • Zoek een zo recht en gelijkmatig mogelijk oppervlak om de module te monteren.
 • De waterstandmodule wordt verticaal gemonteerd met de kabel aan de bovenzijde.

Belangrijk

 • Vanwege de sensortechnologie van de watermodule mag deze niet in de buurt van metalen onderdelen, vloeistofslangen of natte oppervlakken worden gemonteerd. Dit kan bijdragen aan foutieve metingen van hogere waterniveaus dan die welke werkelijk aanwezig zijn.

 

2. Aansluiten accu(s)

1 Accu

 • Sluit de rode draad met het label "Consumption/house battery" aan op de positieve (+) pin op de batterij.
 • Sluit de zwarte draad met het label "Ground" aan op de negatieve (-) pin op de batterij.
 • De paarse draad met het label "Starter battery" wordt niet gebruikt. Om er zeker van te zijn dat de draad niet los zit, kan deze samen met de rode draad met het label "Consumption/house battery" aan de positieve pin worden bevestigd. Verwijder de zekering van de paarse draad. De kabelschoen van de paarse draad kan ook worden geïsoleerd en de draad kan op een geschikte plaats worden bevestigd met een strip.
 • Zorg ervoor dat de negatieve pin op de batterij is aangesloten op de gemeenschappelijke grond.

2 Accu's

 • Sluit de rode draad ‚"Consumption/house battery" aan op de positieve pin (+) van de verbruiksbatterij.
 • Sluit de paarse draad met het label "Start battery" aan op de positieve pin (+) van de startbatterij.
 • Sluit de zwarte draad met het label "Ground" aan op de negatieve pin (-) van de verbruiksbatterij.
 • Zorg ervoor dat de negatieve pin (-) op beide batterijen is aangesloten op de gemeenschappelijke grond.

3. Aansluiten bilgepomp

Montage

Voor bilgepompen met automatische of interne niveauschakelaar en bilgepompen met externe niveauschakelaar.

Om SmartBoat One aan te kunnen sluiten op de bilgepomp moeten we eerst de T-splitsingsdraad op de juiste bilgepompdraad monteren. Dit gebeurt met een Tap Connector.

 • Bilgepomp met automatische of interne niveauschakelaar. Dit type pomp heeft meestal drie draden, gelabeld: Black (-), Black (-), brown/white (+) and brown (+).
 • Bilgepomp waarbij een externe niveauschakelaar nodig is.Dit type pomp heeft meestal twee draden, gelabeld: Black (-), brown (+) or red (+).

T-splitsingsdraad monteren:

 • Open de "scharnierende zijwand" op de Tap Connector.
 • Plaats de Tap Connector op de draad van de bilgepomp, zodat de draad in het "run channel" komt te liggen. Sluit de "scharnierende zijwand".
 • Steek het draaduiteinde van T-splitsingsdraad in de kraanpoort. De draad moet tot aan de aanslag in de eindwand van de kraanverbinding worden gestoken.
 • Gebruik een tang, houd de tang loodrecht op de draad en maak de verbinding door het u-contact vlak met de bovenkant van de kraanstekker naar beneden te krimpen.
 • Sluit het deksel van de Connector en zorg ervoor dat het sluitmechanisme op zijn plaats klikt.

Bilgepomp met automatische of interne niveauschakelaar:

 • De T-splitsingskabel wordt aan de handkabel bevestigd. Dit is meestal bruin/wit of gewoon bruin, en meestal dezelfde kabel die op het dashboard van het instrument wordt aangesloten voor de handmatige bediening van de bilgepomp en het indicatielampje.
 • De bruin/witte kabel van de I/O-kabel met het opschrift "Bilge Pump" wordt dan aan de T-splitsingskabel bevestigd. De illustratie suggereert de juiste plaatsing.

Bilgepomp met externe niveauschakelaar:

 • De T-splitsingskabel wordt bevestigd aan de bruine (+) of rode (+) draad tussen de bilgepomp en de niveauschakelaar. Vervolgens wordt de bruin/witte draad van de IO-kabel met het opschrift "Bilge Pump" op de T-splice kabel aangesloten.
 • Als de kabel met de markering "Bilge Pump" te kort is, kan een verlengkabel worden gebruikt.

Montage van de SmartBoat one module

Montage van de beugel

 • Bevestig het hoofdtoestel niet aan de beugel vóór de montage. Zorg ervoor dat u minstens 8 cm ruimte onder de beugel heeft, zodat er ruimte is om de kabels onder het hoofdtoestel aan te sluiten.
 • Monteer de beugel op een stevige ondergrond achterin of in het midden van de boot, zo hoog mogelijk. 
 • Voor de beste GPS- en 4G-radiocommunicatie moet het apparaat op een oppervlak worden geplaatst met zo min mogelijk metalen onderdelen en materialen die radiosignalen blokkeren. Voor stalen en aluminium boten moet de hoofdunit op een buitenoppervlak worden gemonteerd.
 • Schroef, plakband of lijm de beugel op zijn plaats.

Aansluiting van de kabels

 • Sluit de watermodule aan op het 5-polige contact.
 • Sluit de I/O-kabel aan op het 4-polige contact.
 • Wanneer de kabels zijn aangesloten op de hoofdunit, zal de LED op de SmartBoat One enkele seconden oplichten. Als dat niet het geval is, controleer dan de batterijaansluiting.

Plaatsen van de module in de beugel

 • Monteer het apparaat met de onderkant naar beneden (blauwe gedeelte naar beneden) en steek het in de rails.
 • Het hoofdtoestel is correct gemonteerd wanneer u een klik hoort in de montagebeugel.

5. Download de Sensar Marine app

Download en installeer de Sensar Marine app uit de Google Play store of Apple App Store, zoek naar Sensar Marine. Volg de instructies in de app voor de gebruikersregistratie. Voer uw e-mailadres in om een gebruikersaccount te registreren.

Maak verbinding met het apparaat met een unieke koppelingscode. De koppelingscode staat vermeld op de kaart in de doos, of op het apparaat zelf.